dltwitter.com
讟讜讜讬讟专 讜讬讚讗讜 诇讛讜专讚讛 讛讻诇讬 - -
鉁о己 饾敘饾敠饾敡饾敳饾敨 嗉烩湩

ethnic gay weddings!!!! 馃槶馃ス馃挆

ethnic gay weddings!!!! 馃槶馃ス馃挆
419
讘讚讜拽 讗转 讛爪讬讜抓 讛诪拽讜专讬
讗讬讱 诇讛讬砖转诪砖
(1) 诇注讘讜专 诇讚祝 砖诇 讛爪讬讜抓 讛诪讻讬诇 讗转 讛讜讜讬讚讗讜.
(2) 讛讜住祝 'dl' 诇讻转讜讘转 讛讗转专 砖诇 讛讚祝.
(3) 讛讜专讚 住专讟讜谞讬诐.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511350473764261909

Just add a "dl" to download via Twitter URL

拽讟注讬 讜讬讚讗讜 驻讜驻讜诇专讬 诇讗讞专讜谞讛